• 001
  • 002
  • 003
  • 004

Установа за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“

Основни задаци установе - реализују се према одредбама прописа који регулишу делатност установа за смештај лица са интелектуалним тешкоћама.
Основна делатност обухвата смештај лица са интелектуалним тешкоћама оба пола са преко 18 година старости.

У складу са основном делатношћу спроводе се основне функције:
нега,збрињавање,здравствена заштита,васпитање и радно оспособљавање и ангажовање смештених лица.

Смештајни капацитет установе је 280 места.
Укупан број корисника смештаја на активној евиденцији установе износи 280, од тога 189 мушких и 91 женских корисника.