• 001
  • 002
  • 003
  • 004

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На основу чл.22 и ст.1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/13), Закона о измени и допуни Закона о јавним набавкама бр.14/2015 и бр.68/2015, Управни одбор Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ из Великог Поповца (у даљем тексту: Установа), на својој седници одржаној дана 13.11.2015. године доноси:

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Велики Поповац, новембар 2015. године

Преузми документ (PDF)

Објављивање на Порталу јавних набавки

Објављивање јавних набавки је у складу са:

Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), у примени је од 12. августа 2015. године. У складу са тим, извршене су и измене на Порталу јавних набавки.

Напомињемо да се сви поступци јавних набавки који су започети, односно покренути до 12. августа 2015. године спроводе по правилима Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15),те је наручилац дужан да оглашава на Порталу јавних набавки документа која су била прописана наведеним Законом.

За поступке јавних набавки који су покренути дана 12.августа 2015. године или након 12. августа 2015. године, на Порталу јавних набавки доступна су нова документа која су дефинисана Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15).

Нови ЛИНК (Веза) : ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Поткатегорије