• 001
  • 002
  • 003
  • 004

Профил

Назив установе: Установа за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“Велики Поповац
Директор Дејан Марковић (ВД)
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Адреса и поштански број: Установа за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац
12310-Велики Поповац
Телефон-телефакс: 012-337-224/ 012-337-499

Делатност установе
Основни задаци установе који се реализују према одредбама прописа који регулишу делатност установа за смештај лица са интелектуалним тешкоћама.
Основна делатност обухвата смештај лица са интелектуалним тешкоћама оба пола са преко 18 година старости.
У складу са основном делатношћу спроводе се основне функције:
нега,збрињавање,здравствена заштита,васпитање и радно оспособљавање и ангажовање смештених лица.

Кратак историјат установе:

Установа за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Великом Поповцу, основана је решењем Извршног већа НР Србије бр.287-1 од 30. Маја 1956.године.
(„Сл.Гласник“СР Србије бр.28/56. Од оснивања Установа је више пута мењала назив,капацитет,Статут и организацију рада.
Садашњи назив Установе примењује се од 15.09.2012.године. Уредбом о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника „Сл.Гласник“ бр.16 од
07.03.2012.године.
Установа за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Великом Поповцу уписана је у регистар код Окружног привредног суда у Пожаревцу под бр.Ф 79/2012 од
28.08.2012.године.

КОРИСНИЦИ
Капацитет услуге домског смештаја је 280 места, док је капацитет услуге Становање уз подршку, које установа пружа од 2015. године, 12 места.
Укупан број корисника домског смештаја на активној евиденцији установе износи 257, од тога 172 мушких и 85 женских корисника, док су у Становању уз подрку 4
мушка и 3 женска корисника, што укупно износи 264 корисника.

Мат бр: 07200129
Јединствени бр КЈС: 00175