• 001
  • 002
  • 003
  • 004

Набавка средстава за хигијену за потребе Установе "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац у 2020. години

Шифра:2791635

 

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
 Набавка средстава за хигијену за потребе Установе "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац у 2020. години
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета добра 
Предмет друга добра 
Контакт  Драгана Поповић 062-766-197
Тип јавне набавке
 Обликована по партијама
Датум доношења одлуке о покретању поступка  
Општи речник набавки  33711610 - Шампони
33711720 - Пасте за зубе
33711900 - Сапуни
39224000 - Метле, четке и други производи разних врста
39224100 - Метле
39224300 - Метле, четке и други производи за чишћење домаћинства
39525100 - Крпе за прашину
39525600 - Крпе за посуђе
39525800 - Крпе за чишћење
39542000 - Крпе
Остале информације

Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

 

Набавка електричне енергије за потребе Установе у Великом Поповцу у 2020. години

Шифра: 2731091

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка електричне енергије за потребе Установе у Великом Поповцу у 2020. години
Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра 
Предмет добра у области енергетике 
Контакт Драгана Поповић 062-766-197
Тип јавне набавке
 
Датум доношења одлуке о покретању поступка  
Општи речник набавки 09310000 - Електрична енергија
Остале информације

 

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Превоз запослених на посао и са посла за потребе Установе у Великом Поповцу у 2020. години

 

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Превоз запослених на посао и са посла за потребе Установе у Великом Поповцу у 2020. години
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет друге услуге 
Контакт  Драгана Поповић 062-766-197
Тип јавне набавке
 
Датум доношења одлуке о покретању поступка  
Општи речник набавки 60112000 - Услуге јавног друмског превоза
Остале информације

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Позив за подношење пријава

Набавка хране и намирница за потребе корисника Установе "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац

Шифра: 2712048

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка хране и намирница за потребе корисника Установе "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац
Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра 
Предмет храна, намирнице 
Контакт Драгана Поповић
Тип јавне набавке
 Обликован по партијама
Датум доношења одлуке о покретању поступка  
Општи речник набавки 03221000 - Поврће
03222110 - Тропско воће
03222321 - Јабуке
Остале информације

 

Обавештење о закљученом уговору (Набавка меса и сувомеснатих производа за потребе корисника Установе у Великом Поповцу 2020. године)

Обавештење о закљученом уговору (Набавка прехрамбене (колонијалане) робе за потребе Установе у Великом Поповцу у 2020. године)

Обавештење о закљученом уговору (Набавка свежег и конзервираног воћа и поврћа)

Обавештење о закљученом уговору (Набавка млека и млечних производа за потребе корисника Установе у Великом Поповцу)

Обавештење о закљученом уговору (Набавка бурека и пецива за потребе корисника Установе у Велико Поповцу)

Обавештење о закљученом уговору (Набавка хлеба за потребе корисника Установе у Велико Поповцу у 2020. години)

Одлука о додели уговора (Набавка свежег и конзервираног воћа и поврћа за потребе Установе у Великом Поповцу у 2020. години)

Одлука о додели уговора (Набавка млека и млечних производа за потребе Установе "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац у 2020. години)

Одлука о додели уговора (Набавка меса и сувомеснатих производа за потребе Установе за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац)

Одлука о додели уговора (Установе за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац у 2020. години)

Одлука о додели уговора (Набавка бурека и пецива за потребе корисника Установе за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац у 2020. години)

Одлука о додели уговора (Набавка хлеба за потребе корисника Установе у Великом Поповцу)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Набавка хране за потребе животиња на економијама Установе за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац

Шифра:2647006

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка хране за потребе животиња на економијама Установе за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић"
Велики Поповац
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета добра 
Предмет друга добра 
Контакт Драгана Поповић 062-766-197
Тип јавне набавке
 Обликована по партијама
Датум доношења одлуке о покретању поступка  
Општи речник набавки 03211200 - Кукуруз
15712000 - Сува сточна храна
Остале информације

 

Обавештење о закљученом уговору 03211200 - Кукуруз

Обавештење о закљученом уговору 03211200 - Кукуруз

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора 15712000 - Сува сточна храна

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

 

Поткатегорије