• 001
  • 002
  • 003
  • 004

Набавка средстава за хигијену за потребе Установе "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац у 2020. години

Шифра:2791635

 

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
 Набавка средстава за хигијену за потребе Установе "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац у 2020. години
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета добра 
Предмет друга добра 
Контакт  Драгана Поповић 062-766-197
Тип јавне набавке
 Обликована по партијама
Датум доношења одлуке о покретању поступка  
Општи речник набавки  33711610 - Шампони
33711720 - Пасте за зубе
33711900 - Сапуни
39224000 - Метле, четке и други производи разних врста
39224100 - Метле
39224300 - Метле, четке и други производи за чишћење домаћинства
39525100 - Крпе за прашину
39525600 - Крпе за посуђе
39525800 - Крпе за чишћење
39542000 - Крпе
Остале информације

Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда